Tuinzorg De Vergroening VOF
Voor een natuurrijke tuin


Tuinontwerp

Tuinontwerp

Ieder tuinontwerp van Caroline is uniek, maar draagt tegelijk haar herkenbare signatuur. Aan het ontwerp gaat een gedegen voorbereiding vooraf, waarbij in kaart wordt gebracht wat uw wensen zijn ten aanzien van het gebruik van de tuin en uw persoonlijke smaak qua inrichting. Ook met uw budget en uw mogelijkheden om de tuin geheel of gedeeltelijk zelf te onderhouden wordt rekening gehouden. Verder zijn de ligging en de grond bepalende factoren. Aanwezige waardevolle beplanting en materialen worden zoveel mogelijk behouden of hergebruikt. U blijft vrij in uw keuze om zelf met het ontwerp verder aan de slag te gaan of om dit uit te laten voeren door ons of door een lokale hovenier.


Beplantingsplan 

In het beplantingsplan komen de planten aan bod die het meest geschikt zijn voor het type grond en de biotoop. Daarbij kiezen wij graag voor een verscheidenheid aan  inheemse planten die een natuurlijke plantengemeenschap kunnen vormen. Zo kan de tuin jarenlang zonder veel onderhoud verder gedijen dankzij de veerkracht van een natuurlijk ecosysteem. 

Tuinaanleg

Op basis van een door ons gemaakt ontwerp kunnen wij de aanleg van uw tuin geheel of gedeeltelijk voor u uitvoeren. Wij kunnen hiervoor een offerte maken of werken op uurbasis. Wanneer u de tuin zelf of door een lokale hovenier wilt laten uitvoeren, kunnen wij hierin begeleiden en adviseren.


Tuinonderhoud

Door een natuurlijke keuze van de beplanting en vormgeving ontstaat een tuin die in evenwicht is en waarin minder ingegrepen hoeft te worden dan in een tuin waarin de natuur voortdurend bedwongen moet worden. Maar ook een natuurrijke tuin zal onderhoud nodig hebben zoals snoeien van hagen, verwijderen van ongewenste planten (selectief wieden), en maaibeheer van bloemrijk grasland.Permacultuur

De principes van de permacultuur vormen een belangrijke leidraad voor ons werk. Belangrijke beginselen van permacultuur zijn: rust voor de bodem (niet spitten en niet betreden), de grond beschermen door deze bedekt te houden met bodembedekkers of mulch, en zorgen voor (bio)diversiteit. De natuurlijke kringloop wordt gerespecteerd door maaisel en snoeiafval te verwerken tot compost of mulch, of door een takkenril te maken. Er wordt zo min mogelijk materiaal van buiten aangevoerd. Deze principes kunnen zowel in een siertuin worden toegepast als in een moestuin of boomgaard.

Een voedselbostuin, moestuin, pluktuin, of kruidentuin zijn voorbeelden waarbij permacultuur kan worden toegepast voor de duurzame productie van groenten en fruit. Dit kan ook heel goed in combinatie met de siertuin. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden hiervoor in uw tuin.


Gebruikte materialen

Wij vinden het belangrijk om in uw tuin aanwezig materiaal te hergebruiken. Zo kan van oude bakstenen of tegels bijvoorbeeld een stapelmuurtje worden gemaakt waarin allerlei diertjes een schuilplek kunnen vinden. Wanneer nieuwe materialen moeten worden gebruikt, kiezen wij liefst voor tweedehands of materialen die duurzaam zijn geproduceerd. 

 


 


E-mailen
Bellen